EQ Integration

Verksamheten erbjuder tjänster till företag som har behov av att utveckla sitt miljö- och hållbarhetsarbete. Tjänsterna omfattar miljö- och hållbarhetsaspekter inom produktutveckling, ledningssystem samt miljöutbildningar.

Vi fokuserar på ekonomiskt goda lösningar för kunder.
Genom proaktiva insatser ger vi dig minskade kostnader, mervärde i kundrelationer och god framförhållning till samhällets krav och önskemål.