Kontakt

Lars Siljebratt

EQ Integration
Lars Siljebratt

Adress:
EQ Integration
Körsbärsvägen 22
223 55 Lund

Telefon: 0708-985108
E-post: info@eqintegration.se

 

Referenser och erfarenheter

• Uppbyggnad av miljöledningssystem
• Miljöanpassad och hållbar produktutveckling
• Miljötekniska analyser av processer
• Utbildningar inom miljö och hållbarhetsfrågor

Se fliken ”Om Eqintegartion”

 

Beställningstalong för Handbok i hållbar produktutveckling
finns under fliken Produkter.