Om EQ Integrataion

EQ Integration är ett kunskapsföretag inriktat på proaktivt miljöarbete.

Bakgrunden till konsultverksamheten, som startade 2002, utgörs av över 30 års erfarenhet av miljöprojekt kopplat till olika företags miljöförhållanden i rollen som forskare och miljökonsult. Bland dessa aktiviteter hör Sveriges första och bredaste miljöprojekt kring införande och utveckling av förebyggande miljöskydd som bedrevs i Landskrona. Till detta kommer metodutvecklingsprojekt för att bistå företag med metodik för integrering av miljö- och hållbarhetsaspekter i produktutvecklingsarbetet. Under senaste år ingår också omfattande erfarenhet av utbildningar på högskola/universitet och som utbildningsansvarig på yrkeshögskola för utbildning i hållbar produktutveckling.

För mer information