Produkter

Handbok för miljö- och hållbarhetsfrågor i produktutveckling
Handboken ”Hållbar produktutveckling” har fokus på integrering av miljö- och hållbarhetsaspekter vid utveckling av nya produkter. I handboken beskrivs metoder både från en teoretisk och praktisk nivå och ingående beskrivning ges på hur metoderna och verktygen kan tillämpas. Handboken är på 300 sidor. Ladda ner en pdf-fil med innehållsförteckning och introduktionsavsnitt.

Strukturen i handboken utgår från en systematisk produktutveckling där integrering sker av olika metoder och verktyg vid framtagning av nya produkter och tjänster. Miljöverktyg som behandlas är främst förenklad livscykelanalys, QFD-metodik och modell för miljöstrategier. I produktutveckling krävs idag alltmer att hållbar utveckling skall beaktas, vilket behandlas utifrån både strategisk- och praktisk nivå vid produktframtagning. Andra ämnesområden som tas upp är kopplingen till ledningssystem samt miljö- och hållbarhetskommunikation.

Målgruppen för handboken är personer som arbetar med produktutveckling och hur miljö- och hållbarhetsfrågor bör hanteras vid framtagning av produkter och tjänster. En annan målgrupp är studerande på olika utbildningar inom produktutveckling, miljö, design och företagsutveckling.

EQ Integration kan efter behov bistå med support och utbildning kring handbokens olika delar allt efter kundens behov.

Handbok för hantering av miljö- och hållbarhetsfrågor i produktutveckling av Lars Siljebratt

Handbok för hantering av miljö- och hållbarhetsfrågor i produktutveckling

 

Ladda ner introduktionen till ”Handbok för hållbar produktutveckling”


Beställningsinformation

Pris: 525 kr/st exkl. moms och frakt.
Beställning av handboken kan göras genom att fylla i nedanstående formulär:

Ditt namn

Din epost

Företag

Faktureringsadress

Postnummer och ort

Antal ex. som beställs

Lämna gärna ett meddelande