Samarbetspartners

EQ Integration samarbetar med följande aktörer i utbildningsuppdrag och i produktutvecklingsprojekt.

R&D Management
Mångårig erfarenhet från teknisk produktutveckling med företag och olika kvalificerade utbildningsinsatser. R&D Management är en av parterna i arbetet med handbok och manual för hållbar produktutveckling.

EQ Management
Samarbete inom ledningssystem där EQ Management besitter lång erfarenhet och kompetens för införande och drift av kvalitets- och miljöledningssystem samt utbildning kopplat till kvalitetsledning. EQ Management har deltagit i flera av de utbildningar som EQ Integration ansvarat för inom ledningssystem.