Tjänster som EQ Integration erbjuder

  • Utforma och följa upp miljöledningssystem enligt kraven i ISO 14001.
  • Bistå med att utveckla verksamhetens produkter och tjänster ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Detta kan bland annat baseras på underlag utifrån EQ Integrations handbok om hållbar produktutveckling (se rubriken Produkter).
  • Upprätta och utforma olika moment inom miljö- och hållbarhetsredovisning för verksamhetens produkter/tjänster.
  • I anslutning till ledningssystem, miljöanpassning av produktutveckling och andra miljörelaterade ämnen utforma och genomföra utbildningar allt efter kundens behov.